BALKAN
6. ULUSLARARASI
SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
6 - 8 MAYIS 2022
EDİRNE

BALKAN
6. ULUSLARARASI
UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ
6 - 8 MAYIS 2022
EDİRNE

balkan6poster_002.png